Clemens'hobbypage
Naar overzicht uitstapjes
Naar beginpagina
Plaats van handelen: Kromhoutmuseum in Amsterdam. Wat kun je daar zien: Kromhout motoren, veelal scheepsmotoren maar Kromhout maakte ook ooit vrachtauto's dus ook vrachtwagen motoren. Van klein tot heel groot. Enkele motoren werden ook voor ons gestart!
En dan de ALV zelf. Aftredende bestuursleden, slechts een nieuwe kandidaat. Dus geen voorzitter of algemeen bestuurslid meer. Wel worden er commissies gemaak. Gaat dat allemaal wel werken? En dan de FEHAC, steeds minder leden bij de landelijke Engelse clubs. De BSA club doet het dan nog niet zo slecht maar de toekomst?
Hoe gaat de toekomst er uit zien met steeds meer milieu maatregelen. De EU, landelijke politiek en plaatselijke politiek lijken elkaar af te willen troefen met steeds meer maatregelen. Geldt nu nog enkel voor auto's maar hoe zal het de motoren vergaan? Heeft onze hobby nog toekomst. Reden te meer om er nu nog maar zo veel mogelijk van te genieten. Nu kan het nog....
Klik voor: Filmpje Kromhoutmuseum